VRAY

 

 

THỜI LƯỢNG: 20 giờ

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Là ngành nghề phù hợp với xu thế khi yêu cầu về thẩm mỹ của cả nước cũng như cả thế giới ngày càng cao. 
Cơ hội việc làm rất lớn. Mức lương rất cao.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

  • Vật liệu cao cấp - Nguồn ánh sáng như thật

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC