3DStudio MAX

 

 

THỜI LƯỢNG: 60 giờ

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Là ngành nghề phù hợp với xu thế khi yêu cầu về thẩm mỹ của cả nước cũng như cả thế giới ngày càng cao. 
Cơ hội việc làm rất lớn. Mức lương rất cao.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

  • Tạo dựng các mô hình nội thất trong 3D Max
  • Giải mã phương pháp tạo mô hình 3D với các lệnh hiệu chỉnh nâng cao (Lathe, Extrude, Bend, Loft, Boolean, Editable, Lattice, FFD,Poly…).
  • Ứng dụng render sản phẩm truy xuất ảnh với Vray
  • Kiến thức về vật liệu (loại, thuộc tính), ánh sáng (Lathe, Extrude, Bend, Loft, Boolean, Editable, Lattice, FFD,Poly…) 
  • Thực hành dựng các mô hình booth gian hàng triển lãm, sân khấu ngoài trời, phòng khách.
     

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC