THIẾT KẾ WEB VÀ GIAO DIỆN CNTT

 

 

THỜI LƯỢNG: 90 giờ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

  • Khái niệm về Website và các ứng dụng CNTT, ứng dụng di động
  • Internet, Quảng cáo, Thương mại điện tự và sự liên kết giữa các hệ thống CNTT
  • Thiết kế UI & UX cho Website và các ứng dụng CNTT với Figma, Adobe XD hoặc Sketch
  • HTML, CSS và Bootstrap cơ bản cho trang Web.
  • Javascript cơ bản
     

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC