PHÁC THẢO GIAO DIỆN VÀ TRẢI NGHIỆM  NGƯỜI DÙNG

 

 

THỜI LƯỢNG: 30 giờ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

  • Khái niệm cơ bản về thiết kế trải nghiệm người dùng (UX Designers) và phác thảo kịch bản
  • Hình dạng cơ bản trong thiết kế giao diện (UI) 
  • Kỹ thuật phác thảo giao diện (UI) và luồng người dùng (User Flows)
  • Thiết kế bảng phân cảnh (Storyboard) và luồng người dùng.
  • Các nguyên tắc cử chỉ (Gestalt principle) và thực hành  thiết kế vẽ tay bộ giao diện UI/UX cho 1 phần mềm bất kỳ
     

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC