NHIẾP ẢNH

 

 

THỜI LƯỢNG: 20 giờ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

  • Cơ bản về ảnh và làm quen với máy ảnh
  • Độ phân giải và các chế độ chụp ảnh
  • Bố cục hình ảnh và các kỹ thuật chụp hình
  • Ánh sáng và hiệu ứng ánh sáng
  • Xử lý anh cơ bản với Adobe Lightroom
     

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC