CĂN BẢN HÌNH HOẠ 

 

 

THỜI LƯỢNG: 40 giờ

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

  • Khái niệm cơ bản
  • Cơ bản về đường nét
  • Cơ bản về hình khối
  • Cơ bản về màu sắc
  • Tĩnh vật màu

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC