ADOBE PREMIERE CC 2020

 

 

THỜI LƯỢNG: 50 giờ

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Xử lý âm thanh, video và phim tại các công ty xây dựng phim quảng cáo, video nhạc, sản xuất phim với các vị trí như: Nghệ sỹ vẽ kịch bản phân cảnh, Kỹ thuật viên âm thanh, Nhà biên tập phim, video, nghệ sỹ dựng mô hình 3D, chuyên viên kỹ xảo điện ảnh...

DUNG KHÓA HỌC

  • Các khái niệm và quy trình làm phim Kỹ thuật số
  • Phân tích phim điện ảnh và phim truyền hình. 
  • Kịch bản văn học & Kịch bản phân cảnh
  • Quay phim - Dựng phim - Cắt ghép lồng tiếng, âm thanh
     

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC